Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 23 Jul 2019
Versi 8.2.1
online visitor Pelawat Di Talian 12
total visitor Jumlah Pelawat 2,152,016
Keputusan Piagam Pelanggan
2014|2015|2016|2017|2018|

Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status perlaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Pelan bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

“Occupation Permit" hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Sampah domestik dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Buku baru yang diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggaran undang-undang.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%

Bil cukai taksiran dihantar kepada pelanggan selewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7)hari bekerja.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya 95% pegawai memenuhi jumlah jam latihan selaras dengan arahan pekeliling semasa berkenaan dengan latihan pegawai.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%

Sekurang-kurangnya 85% jumlah projek pembangunan disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. (Ikut jadual/Dahului jadual)
 JanFebMacAprMeiJunJulOgosSepOktNovDis
Pencapaian
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%