Arkib Tender

Membina Tembok Penahan Tanah

Menaiktaraf Jalan Kampung

Menaiktaraf Kantin Taman Danu Serian

MDS/BKA/TD (M-2)54 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/55 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/56 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/57 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/58 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/59 /2016

Tarikh tutup tender : 17 Mei 2016 (Selasa) jam 12.00 tengahari.

MDS/BKA/TD (M-2)60 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/61 /2016, MDS/BKA/TD (M-2)/62 /2016

Tarikh tutup tender : 17 Mei 2016 (Selasa) jam 12.00 tengahari.

MDS/BKA/TD(M-2) /63 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)64 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)65 /2016

Tarikh tutup tender : 26 Mei 2016 (Khamis) jam 12.00 tengahari.

MDS/BKA/TD/(M-2)/66 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)/67 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)/68 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)/69 /2016, MDS/BKA/TD/(M-2)/70 /2016

Tarikh tutup tender : 26 Mei 2016 (Khamis) jam 12.00 tengahari.

MDS/BKP/SWM-SS/4/2016

Tarikh tutup: 7 Disember 2016, 12.00 tengahari.

MDS/BKP/MPPCS/5/2016
MDS/BKP/MHE(TP)/6/2016
MDS/BKP/OP-TA/7/2016

Tarikh tutup: 7 Disember 2016, 12.30 tengahari.

MDS/BKA/TD/M(4)/108/2016
MDS/BKA/TD/M(4)/109/2016
MDS/BKA/TD/M(4)/110/2016
MDS/BKA/TD/M(4)/111/2016
MDS/BKA/TD/M(4)/112/2016

Tarikh tutup: 22 Disember 2016, jam 12.00 tengahari.

MDS/BKA/TD/M(4)/113/2016

MDS/BKA/TD/2/2017(Re-Tender)

Tarikh tutup : 10 Februari 2017

MDS/Q/F/6/2017
MDS/Q/F/7/2017
MDS/Q/F/8/2017

Tarikh tutup: 16 Februari 2017 (12 tengahari)

MDS/BKA/SD/M(1)/9/2017 Tarikh Tutup Permohonan (03 Mac 2017), Jumaat 11.00 pagi.

MDS/BKA/TD/M(1)/10/2017 Tarikh Tutup Permohonan (10 Mac 2017), Jumaat 11.00 pagi.

MDS/BKA/TD/M(1)/11/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/12/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/13/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/14/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/15/2017
Tarikh Tutup Permohonan (10 Mac 2017), Jumaat 11.00 pagi.

MDS/BKA/TD/M(1)/16/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/17/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/18/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/19/2017
MDS/BKA/TD/M(1)/20/2017
Tarikh Tutup Permohonan (10 Mac 2017), Jumaat 11.00 pagi.

Menaiktaraf sistem perparitan Kampun Payau Achau

Tarikh Tutup: 12 November 2018

Operation and Maintanence 

Tarikh Tutup: 3 Disember 2018

Cadangan Pengindahan Bandar Mutiara Tebedu

Tarikh Tutup: 8 Julai 2019

Baik Pulih Jalan Kampung 

Tarikh Tutup: 21 Oktober 2019

Tender 'Market Cleaning'

Tarikh Tutup :9 Disember 2019 

Tender Drain Cleaning, Grass Cutting and Sweeping

Tarikh Tutup : 2 Disember 2019

Notis tender menaiktaraf sistem perparitan kampung.
Tarikh tutup : 18 Disember 2019 (Rabu, jam 12.00 tengahari)

Notis tender 'Term Of Contract' Bahagian Kejuruteraan untuk tahun 2020.
Tarikh tutup : 18 Disember 2019 (Rabu, jam 12.00 tengahari)

1. MDS/BKJ/TD-FM/33/2020
    Tarikh Tutup: 17 Mac 2020 (Selasa), 12.00 tengahari.

2. MDS/BKJ/TD/24/2020 (Re-Tender)
    MDS/BKJ/TD/25/2020 (Re-Tender
)
    Tarikh Tutup: 17 Mac 2020 (Selasa), 12.00 tengahari.

MDS/BKJ/Q/F/37/2020 - Menaiktaraf Jalan Kampung Payau Burus
MDS/BKJ/Q/F/38/2020 - Menaiktaraf Jalan Kampung Triboh
MDS/BKJ/Q/F/39/2020 - Membina Jambatan Di Kpg Seroban

Tarikh tutup : 23 Jun 2020 (12.00 tengahari)

MDS/BKJ/TD/M(K)/44/2019 - Menaiktaraf Jalan Kampung Kakai, Kakai Selatan, Lorong Sg. Angkam.
MDS/BKJ/TD/M(K)/34/2020 - Menaiktaraf Jalan Kampung Lebor.

Tarikh tutup : 29 Jun 2020 (12.00 tengahari)