Kesihatan Persekitaran

A. UNIT KESIHATAN AWAM

 • Kawalan Mutu Makanan
 • Kawalan Vektor
 • Perlesenan
 • Kesihatan Alam SekitarB. UNIT PERKHIDMATAN BANDAR

 • Pentadbiran Am
 • Pengurusan Pasar
 • Pengurusan Tandas Awam
 • Penyelenggaraan Parit dan Longkang
 • Pengurusan Aktiviti Penyembelihan
 • Pengurusan Sisa Pepejal (Perkhidmatan Kutipan Sampah dan Perkhidmatan Menyapu Sampah)
 • Penyelenggaraan Kebersihan Kawasan Market/Tempat Awam


bulletJadual Kutipan Sampah zon A

bulletJadual Kutipan Sampah Zon B

bulletJadual Kutipan Sampah Zon C

bulletJadual Kutipan Sampah Zon D