Mengambil Bahagian

Majlis Daerah Serian ingin menyeru orang awam untuk bersama meningkatkan mutu perkhidmatan Majlis. Diharap agar anda dapat menyertai segala pertanyaan awam yang diajukan oleh pihak Majlis. Segala maklumbalas dapat meningkatkan mutu perkhidmatan Majlis bagi kepuasan pelanggan yang dihargai.

Aktiviti Jangka Masa
Perundingan Awam:
Saluran yang digemari untuk capaian maklumat mengenai perkhidmatan Majlis

- Maklumat mengenai perkhidmatan dapat memudahkan orang awam berurusan dengan pihak Majlis
13 Mei 2018
hingga
31 Dis 2018
Status:Terbuka