Perpustakaan Awam

Fungsi perpustakaan awam:-

  • Memberi perkhidmatan pinjaman dan rujukan.
  • Menyediakan koleksi bahan bacaan untuk semua golongan iaitu kanak-kanak, remaja dan dewasa.
  • Menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran.

TERDAPAT 24 BUAH PERPUSTAKAAN DESA DIBAWAH PEGANGAN MAJLIS DAERAH SERIAN:-

Bil Nama Perpustakaan Desa Bil Nama Perpustakaan Desa
1. Perpustakaan Desa Tebakang 15. Perpustakaan Desa Kampung Mundai
2. Perpustakaan Desa Tebedu. 16. Perpustakaan Desa Tapah
3. Perpustakaan Desa Baki. 17. Perpustakaan Desa Siburan
4. Perpustakaan Desa Baru 18. Perpustakaan Desa Beratok
5. Perpustakaan Desa Balai Ringin. 19. Perpustakaan Desa Kampung Simpok
6. Perpustakaan Desa Lebor. 20. Perpustakaan Desa Pelaman Dunuk
7. Perpustakaan Desa Pichin. 21. Perpustakaan Desa Kampung Stabut
8. Perpustakaan Desa Rayang. 22. Perpustakaan Desa Tiang Bukap
9. Perpustakaan Desa Taee. 23. Perpustakaan Desa Kampung Skuduk.
10. Perpustakaan Desa Paon Gahat. 24. Perpustakaan Desa Kampung Riset/Maang
11. Perpustakaan Desa Sg. Menyan.    
12. Perpustakaan Desa Triboh.    
13. Perpustakaan Desa Engkeroh.    
14. Perpustakaan Desa Menaul.