BORANG PERMOHONAN PERMIT BANTUAN KHAS SARAWAKKU SAYANG (BKSS) 2020

Dipaparkan pada 21 Apr 2020

BORANG PERMOHONAN PERMIT BANTUAN KHAS SARAWAKKU SAYANG (BKSS) 2020

PERMOHONAN BANTUAN KHAS SARAWAKKU SAYANG BAGI PENIAGA HAWKER/PETTY TRADER/STALL MAKANAN YANG TIDAK BERLESEN DAN BERNIAGA DI KAWASAN MAJLIS DAERAH SERIAN

Borang Permohonan Bantuan Khas Sarawakku Sayang bagi peniaga / penjaja kecil yang tidak berlesen kini boleh dimuat turun. Dokumen yang diperlukan adalah seperti:

•    Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan
•    Gambar gerai / tempat perniagaan (jika ada)
•    Gambar terkini pemohon
•    Gambar lesen komposit/permit (jika ada)
•    Dokumen sokongan yang lain (jika ada)

Dokumen yang telah lengkap diisi bersama dengan dokumen sokongan boleh dihantar ke Kaunter Majlis Daerah Serian. 

Borang Permohonan Atas Talian

Semakan Status Permohonan Atas Talian Permit BKSS 2020