Bahagian Khidmat Pengurusan

1. Menyediakan perkhidmatan pengurusan bagi mewujudkan imej dna persekitaran pejabat yang baik.

2. Memastikan pengurusan pentadbiran kemudahan dan harta kerajaan dilakukan dengan efisien dan kos efektif.

3. Menyediakan khidmat nasihat bagi setiap kakitangan Majlis di dalam hal berkaitan perjalanan karier dan sumber manusia melalui pengurusan efektif pada aspek-aspek seperti berikut:-

3.1. Menganalisa keperluan sumber manusia.

3.2. Menyediakan latihan kepada kakitangan.

3.3. Mengurus laporan prestasi kakitangan.

3.4. Mengurus pengisian jawatan.

4. Mengurus dan menjaga perjalan pejabat supaya ianya beroperasi di tahap optima melalui pengurusan efektif pada aspek-aspek seperti berikut:-

4.1. Pemgurusan kehadiran kakitangan ke pejabat.

4.2. Pengurusan kenderaan jabatan.

4.3. Pengurusan inisiatif kualiti.

5. Menjadi sekretariat/urusetia kepada mesyuarat-mesyuarat berikut:-

5.1. Mesyuarat Agung Majlis

5.2. Mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kecil Majlis

5.3. Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

5.4. Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus (JKTU)

5.5. Mesyuarat Lembaga Tatatertib

5.6. Mesyuarat Pengurusan Tertinggi