Privacy


Terima kasih kerana menggunakan Laman Web Rasmi Majlis Daerah Serian.

Privacy

Halaman ini menjelaskan dasar privasi kami yang merangkumi penggunaan dan perlindungan terhadap apa-apa maklumat yang dikemukakan oleh pelawat-pelawat. Jika anda memilih untuk mendaftar dan berurusan dengan menggunakan laman web kami atau menghantar e-mel yang memberikan data peribadi yang boleh dikenal pasti, data ini mungkin dikongsikan, jika perlu, dengan agensi-agensi Kerajaan lain untuk memberi anda perkhidmatan dengan cara yang paling cekap dan berkesan. Contohnya dalam soal menyelesaikan atau melayan aduan yang memerlukan aduan itu diajukan ke agensi-agensi lain Kerajaan.

Perlindungan Data

Teknologi terkemuka termasuk perisian enkripsi digunakan untuk melindungi mana-mana data yang diserahkan kepada kami dan piawai keselamatan yang ketat dilaksanakan untuk mencegah capaian secara haram.

Keselamatan Storan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran
data peribadi dijamin keselamatannya dan distorkan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumat yang Terkumpul

Tidak ada maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti itu dikumpul semasa melayari Laman Web Rasmi Majlis Daerah Serian kecuali bagi maklumat yang anda berikan melalui e-mel dan pendaftaran dalam Myhome, yang berada dalam portal yang selamat daripada website ini.

Maklum Balas

Kami mengalu-alukan semua maklum balas dan pertanyaan. Jika maklum balas tidak berkenaan dengan laman web ini, maka maklum balas atau pertanyaan anda akan dihantar kepada sistem 'Maklum Balas'. Sistem ini akan menghantar maklum balas atau pertanyaan anda kepada pegawai yang berkaitan untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Cookies

Terdapat laman web tertentu yang menjanakan cookies yang dikumpul oleh pelayan web untuk membolehkannya mengecam lawatan-lawatan anda pada masa hadapan. Laman Web Rasmi Majlis Daerah Serian menggunakan 'non-persistent cookies' atau 'persession cookies' sahaja yang mempunyai fungsi teknikal seperti menukar bahasa-bahasa dalam laman web. Cookies ini tidak merakamkan data secara kekal dan data itu tidak distorkan dalam 'hard drive' komputer anda. Sebaik sahaja anda menutup komputer anda, cookies itu dipotong.

Apa Yang Terjadi Apabila Saya Hubungi Laman Lain?

Kandungan Laman Web Rasmi Majlis Daerah Serian menghubungkan laman-laman web organisasi Kerajaan dan organisasi bukan Kerajaan. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman kami dan anda hendaklah sedar bahawa laman-laman lain yang dihubungkan oleh laman web ini mungkin mempunyai dasar-dasar privasi yang berlainan dan kami mengesyorkan anda membaca dan memahami pernyataan privasi tiap-tiap laman.

Perubahan kepada Dasar ini

Jika dasar privasi ini berubah dengan apa-apa cara, perubahan itu akan dikemaskinikan di halaman ini. Kerap meninjau halaman ini boleh membantu anda mengikuti kemas kinian maklumat yang dikumpul, bagaimana maklumat itu digunakan, dan dalam apa keadaan, jika ada, maklumat itu dikongsikan dengan pihak lain.

Pertanyaan atau Aduan

Jika anda ada pertanyaan atau aduan tentang dasar privasi ini atau Laman web ini, anda boleh menghubungi kami melalui bahagian Maklum Balas kami.

(Nota: Dasar Privasi ini diambil daripada www.malaysia.gov.my dan diubah mengikut keperluan laman web rasmi ini)