Kesihatan Persekitaran


A. UNIT KESIHATAN AWAM

 • Kawalan Mutu Makanan
 • Kawalan Vektor
 • Perlesenan
 • Kesihatan Alam SekitarB. UNIT PERKHIDMATAN BANDAR

 • Pentadbiran Am

 • Pengurusan Pasar

 • Pengurusan Tandas Awam

 • Penyelenggaraan Parit dan Longkang

 • Pengurusan Aktiviti Penyembelihan

 • Pengurusan Sisa Pepejal (Perkhidmatan Kutipan Sampah dan Perkhidmatan Menyapu Sampah)

 • Penyelenggaraan Kebersihan Kawasan Market/Tempat Awam

 

bulletJadual Kutipan Sampah zon A

bulletJadual Kutipan Sampah Zon B

bulletJadual Kutipan Sampah Zon C

bulletJadual Kutipan Sampah Zon D