Struktur Majlis


Majlis Daerah Serian merupakan PBT yang diurus tadbir oleh dua badan penting, iaitu badan perundangan (legislative body) dan badan eksekutif (executive body). Badan eksekutif adalah terdiri daripada anggota-anggota perkhidmatan awam (Perintah Am Pentadbiran) dan merupakan pelaksanaan polisi yang telah diputuskan oleh badan perundangan.

Ahli Majlis diketuai oleh seorang Pengerusi (perundangan) dan 31 orang Ahli Majlis (perundangan) yang dilantik dan Setiausaha (eksekutif). Jentera pengurusan disempurnakan oleh 122 orang anggota perkhidmatan awam daripada pelbagai peringkat klasifikasi tugas di bawah urus tadbir Setiausaha. Pengerusi Majlis pula merupakan seorang Pegawai Daerah yang dilantik secara automatik mengikut Seksyen 12(2) dan (3), Ordinan Kuasa Tempatan, 1996. Manakala Ahli Majlis dilantik oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak atas cadangan oleh parti-parti politik dimana mereka merupakan rakyat Malaysia dan penduduk asal Negeri Sarawak. Tugas utama mereka ialah sebagai badan penggubal dasar dan polisi dan keputusan mereka akan dilaksanakan oleh pihak pengurusan di samping menjalankan tugas-tugas rutin.

Majlis mempunyai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang berlainan terdiri daripada Ahli Majlis untuk membuat keputusan apabila terdapat usul dibentangkan. Secara spesifiknya Jawatankuasa tersebut ialah:-

1. Jawatankuasa Tetap Kewangan & Sumber Manusia.

2. Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Pasar & Perlesenan.

3. Jawatankuasa Tetap Kerja Awam, Trafik & Kawalan Bangunan.

4. Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Landskap & Perlancongan.

5. Jawatankuasa Tetap Sukan, Komuniti & Maksud Am.

6. Jawatankuasa Pembukaan Sebut Harga Tender.

7. Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Harga.

8. Jawatankuasa Pemilihan Sebut Harga Tender.

Disamping itu, terdapat juga Jawatankuasa Kecil Pelaburan dan Pembangunan, Jawatankuasa Kecil Displin dan Jawatankuasa Kecil Sosial. Setiap Jawatankuasa perlu bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun dan jika perlu kekerapannya mengikut kehendak usul yang dibangkitkan, sebagai contoh setiap projek pembangunan yang telah dirancang perlu dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kerja Awam, Trafik dan Kawalan Bangunan, dan sekiranya terdapat perkara yang sangat rumit, ia perlulah diteliti dan dibincangkan terlebih dahulu oleh Jawatankuasa Kecil Pelaburan dan Pembangunan. Jawatankuasa ini akan menentukan dengan sebaik-baiknya keadaan sebenar dan impak kepada ekonomi, sosial dan pembangunan seterusnya pada masa depan. Pembangunan harta tanah yang akan diadakan banyak dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa ini.

Senarai Ahli Majlis mengikut sistem zon.