Bahagian Kerja Awam


  • Menerima dan memproses permohonan bangunan infrastruktur kampung dan lain-lain dengan pertimbangan agensi-agensi kerajaan dan komiti Kerja Awam, Trafik dan Kawalan Bangunan Majlis Daerah Serian.
  • Melaksanakan dan menyelia semua projek-projek mudah seperti pembinaan parit dan longkang, pejalan kaki dan sebagainya.
  • Menyelenggara semua bangunan milik Majlis (MDS) seperti Bangunan Tamu (Multi-Purpose), dan sebagainya supaya selamat digunakan.
  • Memeriksa dan melaporkan akan pembinaan bangunan dan tambahan haram dan mengambil tindakan mengikut keputusan/arahan komiti Kerja Awam, Trafik dan Kawalan Bangunan Majlis Daerah Serian.
  • Menyelenggara jalan raya di bawah jagaan Majlis Daerah Serian dari semasa ke semasa sepanjang tahun.
  • Menyelenggara semua peralatan permainan kanak-kanak di semua tempat awam, taman perumahan dan sebagainya supaya selamat digunakan.