Visi dan Misi

Visi

Majlis Daerah Serian Sebagai Model Pusat Kemajuan Komuniti Menjelang 2020

Misi

Kami Komited Untuk Meningkatkan Kualiti Hidup Komuniti Melalui Tadbir Urus Yang Baik