Taman Danu, Serian.


Sejarah Taman Danu, Serian.

•SEBUAH KAWASAN PAYA YANG SERING DIPENUHI AIR.
•DIMANFAATKAN OLEH PENDUDUK BBERHAMPIRAN UNTUK PENANAMAN PADI.
•SEKITAR PERTENGAHAN TAHUN 1985, SEORANG PEGAWAI TEKNIKAL DARI MAJLIS DAERAH SERIAN MENCADANGKAN UNTUK MEMAJUKAN KAWASAN TERSEBUT MENJADI SEBUAH KAWASAN REKREASI. •CADANGAN DILULUSKAN OLEH AHLI MAJLIS.
•PEMBINAAN TASIK DILAKUKAN SECARA BERPERINGKAT:
1.KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN SECARA BERGOTONG ROYONG TANPA PENGGUNAAN JENTERA 2.DUA BUND DIBINA UNTUK MENAHAN/MENAKUNG AIR DAN MEBAHAGIKAN KAWASAN TASIK 3.PENYEDIAAN PRASARANA SEPERTI LALUAN PEJALAN KAKI, PONDOK REHAT, REPLIKA KAPAL.